خلیج فارس ۹۵-۹۶
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ پرسپولیس ۲۴ ۱۷ ۵ ۲ ۳۵ ۹ ۲۶ ۵۶
۲ تراکتورسازی ۲۴ ۱۲ ۱۰ ۲ ۳۴ ۱۸ ۱۶ ۴۶
۳ استقلال ۲۴ ۱۲ ۸ ۴ ۳۷ ۲۲ ۱۵ ۴۴
۴ ذوب آهن ۲۴ ۹ ۷ ۸ ۲۸ ۲۳ ۵ ۳۴
۵ نفت تهران ۲۴ ۸ ۹ ۷ ۲۷ ۲۷ ۰ ۳۳
۶ استقلال خوزستان ۲۴ ۸ ۸ ۸ ۲۹ ۲۹ ۰ ۳۲
۷ سپاهان ۲۴ ۸ ۸ ۸ ۲۹ ۳۰ ۳۲
۸ پیکان ۲۴ ۸ ۸ ۸ ۲۹ ۳۱ ۳۲
۹ گسترش فولاد ۲۴ ۶ ۱۳ ۵ ۲۳ ۲۱ ۲ ۳۱
۱۰ فولاد ۲۴ ۶ ۱۲ ۶ ۲۴ ۲۳ ۱ ۳۰
۱۱ پدیده ۲۴ ۶ ۱۰ ۸ ۲۴ ۲۷ ۲۸
۱۲ سایپا ۲۴ ۵ ۱۰ ۹ ۱۷ ۲۳ ۲۵
۱۳ صنعت نفت آبادان ۲۴ ۶ ۷ ۱۱ ۱۹ ۳۰ -۱۱ ۲۵
۱۴ صبای قم ۲۴ ۴ ۱۰ ۱۰ ۱۵ ۲۶ -۱۱ ۲۲
۱۵ سیاه جامگان ۲۴ ۳ ۱۰ ۱۱ ۱۷ ۳۰ -۱۳ ۱۹
۱۶ ماشین سازی تبریز ۲۴ ۳ ۷ ۱۴ ۱۶ ۳۴ -۱۸ ۱۶
سایپا ۱ - ۲ استقلال نتیجه نهایی
ماشین سازی تبریز ۱ - ۰ صنعت نفت آبادان نتیجه نهایی
پرسپولیس ۱ - ۰ استقلال خوزستان نتیجه نهایی
ذوب آهن ۱ - ۱ نفت تهران نتیجه نهایی
گسترش فولاد ۰ - ۰ صبای قم نتیجه نهایی
سیاه جامگان ۱ - ۱ سپاهان نتیجه نهایی
پیکان ۰ - ۲ پدیده نتیجه نهایی
فولاد ۰ - ۰ تراکتورسازی نتیجه نهایی
استقلال ۳۷ گل
پرسپولیس ۳۵ گل
تراکتورسازی ۳۴ گل
لوگوی ویترین