خلیج فارس ۹۵-۹۶
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ پرسپولیس ۲۲ ۱۵ ۵ ۲ ۳۲ ۹ ۲۳ ۵۰
۲ تراکتورسازی ۲۱ ۱۱ ۸ ۲ ۳۲ ۱۷ ۱۵ ۴۱
۳ استقلال ۲۲ ۱۱ ۷ ۴ ۳۴ ۲۰ ۱۴ ۴۰
۴ ذوب آهن ۲۲ ۹ ۶ ۷ ۲۶ ۲۰ ۶ ۳۳
۵ نفت تهران ۲۲ ۸ ۸ ۶ ۲۶ ۲۴ ۲ ۳۲
۶ پیکان ۲۲ ۸ ۸ ۶ ۲۹ ۲۸ ۱ ۳۲
۷ گسترش فولاد ۲۲ ۶ ۱۲ ۴ ۲۱ ۱۸ ۳ ۳۰
۸ استقلال خوزستان ۲۲ ۷ ۸ ۷ ۲۸ ۲۸ ۰ ۲۹
۹ فولاد ۲۲ ۶ ۱۰ ۶ ۲۴ ۲۳ ۱ ۲۸
۱۰ سپاهان ۲۲ ۷ ۷ ۸ ۲۶ ۲۸ ۲۸
۱۱ سایپا ۲۲ ۵ ۹ ۸ ۱۶ ۲۱ ۲۴
۱۲ پدیده ۲۲ ۴ ۱۰ ۸ ۱۹ ۲۵ ۲۲
۱۳ صنعت نفت آبادان ۲۲ ۵ ۷ ۱۰ ۱۸ ۲۹ -۱۱ ۲۲
۱۴ صبای قم ۲۲ ۴ ۸ ۱۰ ۱۵ ۲۶ -۱۱ ۲۰
۱۵ سیاه جامگان ۲۱ ۳ ۸ ۱۰ ۱۴ ۲۶ -۱۲ ۱۷
۱۶ ماشین سازی تبریز ۲۲ ۲ ۷ ۱۳ ۱۵ ۳۳ -۱۸ ۱۳
پیکان ۴ - ۳ استقلال خوزستان نتیجه نهایی
ذوب آهن ۰ - ۲ استقلال نتیجه نهایی
فولاد ۲ - ۲ گسترش فولاد نتیجه نهایی
پرسپولیس ۲ - ۱ سپاهان نتیجه نهایی
سایپا ۰ - ۰ صبای قم نتیجه نهایی
صنعت نفت آبادان ۰ - ۳ پدیده نتیجه نهایی
ماشین سازی تبریز ۰ - ۲ نفت تهران نتیجه نهایی
سیاه جامگان - تراکتورسازی ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ - ۳۰: ۱۴
استقلال ۳۴ گل
پرسپولیس ۳۲ گل
تراکتورسازی ۳۲ گل
پیکان ۲۹ گل
لوگوی ویترین