خلیج فارس ۹۵-۹۶
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ پرسپولیس ۳۰ ۲۰ ۶ ۴ ۴۶ ۱۴ ۳۲ ۶۶
۲ استقلال ۳۰ ۱۶ ۹ ۵ ۴۵ ۲۷ ۱۸ ۵۷
۳ تراکتورسازی ۳۰ ۱۵ ۱۱ ۴ ۳۸ ۲۴ ۱۴ ۵۶
۴ ذوب آهن ۳۰ ۱۲ ۱۰ ۸ ۳۹ ۳۰ ۹ ۴۶
۵ سپاهان ۳۰ ۱۲ ۹ ۹ ۳۸ ۳۴ ۴ ۴۵
۶ پیکان ۳۰ ۱۲ ۸ ۱۰ ۳۹ ۳۸ ۱ ۴۴
۷ استقلال خوزستان ۳۰ ۱۰ ۱۱ ۹ ۳۶ ۳۴ ۲ ۴۱
۸ گسترش فولاد ۳۰ ۷ ۱۷ ۶ ۲۶ ۲۴ ۲ ۳۸
۹ نفت تهران ۳۰ ۸ ۱۲ ۱۰ ۳۱ ۳۴ ۳۶
۱۰ فولاد ۳۰ ۷ ۱۴ ۹ ۳۰ ۳۲ ۳۵
۱۱ پدیده ۳۰ ۸ ۱۰ ۱۲ ۲۸ ۳۶ ۳۴
۱۲ صنعت نفت آبادان ۳۰ ۸ ۹ ۱۳ ۲۴ ۳۴ -۱۰ ۳۳
۱۳ سایپا ۳۰ ۷ ۱۱ ۱۲ ۲۰ ۳۰ -۱۰ ۳۲
۱۴ سیاه جامگان ۳۰ ۶ ۱۲ ۱۲ ۲۴ ۳۵ -۱۱ ۳۰
۱۵ صبای قم ۳۰ ۶ ۱۰ ۱۴ ۲۲ ۳۳ -۱۱ ۲۸
۱۶ ماشین سازی تبریز ۳۰ ۳ ۷ ۲۰ ۱۸ ۴۵ -۲۷ ۱۶
سیاه جامگان ۱ - ۰ پرسپولیس نتیجه نهایی
گسترش فولاد ۱ - ۰ صنعت نفت آبادان نتیجه نهایی
سایپا ۱ - ۰ ماشین سازی تبریز نتیجه نهایی
فولاد ۱ - ۲ پیکان نتیجه نهایی
ذوب آهن ۲ - ۰ پدیده نتیجه نهایی
تراکتورسازی ۱ - ۰ نفت تهران نتیجه نهایی
صبای قم ۱ - ۲ استقلال خوزستان نتیجه نهایی
استقلال ۲ - ۱ سپاهان نتیجه نهایی
پرسپولیس ۴۶ گل
استقلال ۴۵ گل
ذوب آهن ۳۹ گل
پیکان ۳۹ گل
لوگوی ویترین