خلیج فارس ۹۵-۹۶
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ پرسپولیس ۱۷ ۱۱ ۵ ۱ ۲۲ ۵ ۱۷ ۳۸
۲ تراکتورسازی ۱۷ ۹ ۷ ۱ ۲۷ ۱۳ ۱۴ ۳۴
۳ ذوب آهن ۱۷ ۸ ۵ ۴ ۲۴ ۱۳ ۱۱ ۲۹
۴ سپاهان ۱۷ ۷ ۵ ۵ ۲۲ ۱۹ ۳ ۲۶
۵ پیکان ۱۷ ۶ ۸ ۳ ۱۹ ۱۷ ۲ ۲۶
۶ استقلال ۱۷ ۶ ۷ ۴ ۲۰ ۱۶ ۴ ۲۵
۷ گسترش فولاد ۱۷ ۵ ۹ ۳ ۱۶ ۱۳ ۳ ۲۴
۸ فولاد ۱۷ ۵ ۸ ۴ ۲۱ ۱۹ ۲ ۲۳
۹ نفت تهران ۱۷ ۶ ۵ ۶ ۲۱ ۲۲ ۲۳
۱۰ استقلال خوزستان ۱۷ ۵ ۶ ۶ ۲۰ ۲۱ ۲۱
۱۱ صنعت نفت آبادان ۱۷ ۵ ۵ ۷ ۱۸ ۲۲ ۲۰
۱۲ پدیده ۱۷ ۳ ۹ ۵ ۱۵ ۲۱ ۱۸
۱۳ سیاه جامگان ۱۷ ۳ ۶ ۸ ۱۲ ۲۲ -۱۰ ۱۵
۱۴ سایپا ۱۷ ۲ ۸ ۷ ۱۲ ۱۹ ۱۴
۱۵ صبای قم ۱۷ ۲ ۶ ۹ ۱۲ ۲۳ -۱۱ ۱۲
۱۶ ماشین سازی تبریز ۱۷ ۱ ۵ ۱۱ ۱۲ ۲۸ -۱۶ ۸
ماشین سازی تبریز - صبای قم ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ - ۰۰: ۱۴
پیکان - تراکتورسازی ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ - ۴۵: ۱۵
صنعت نفت آبادان - استقلال ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ - ۴۵: ۱۶
استقلال خوزستان - سپاهان ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ - ۴۵: ۱۴
پدیده - نفت تهران ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ - ۴۵: ۱۴
سایپا - سیاه جامگان ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ - ۰۰: ۱۵
ذوب آهن - فولاد ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ - ۴۰: ۱۶
پرسپولیس - گسترش فولاد ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ - ۴۵: ۱۶
تراکتورسازی ۲۷ گل
ذوب آهن ۲۴ گل
پرسپولیس ۲۲ گل
سپاهان ۲۲ گل
لوگوی ویترین