خلیج فارس ۹۵-۹۶
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ پرسپولیس ۲۸ ۲۰ ۵ ۳ ۴۳ ۱۰ ۳۳ ۶۵
۲ تراکتورسازی ۲۸ ۱۴ ۱۱ ۳ ۳۷ ۲۲ ۱۵ ۵۳
۳ استقلال ۲۸ ۱۴ ۹ ۵ ۴۱ ۲۵ ۱۶ ۵۱
۴ ذوب آهن ۲۸ ۱۱ ۹ ۸ ۳۴ ۲۷ ۷ ۴۲
۵ سپاهان ۲۸ ۱۱ ۹ ۸ ۳۵ ۳۲ ۳ ۴۲
۶ پیکان ۲۸ ۱۰ ۸ ۱۰ ۳۵ ۳۷ ۳۸
۷ استقلال خوزستان ۲۸ ۹ ۱۰ ۹ ۳۴ ۳۳ ۱ ۳۷
۸ نفت تهران ۲۸ ۸ ۱۲ ۸ ۳۰ ۳۱ ۳۶
۹ گسترش فولاد ۲۸ ۶ ۱۶ ۶ ۲۵ ۲۴ ۱ ۳۴
۱۰ پدیده ۲۸ ۸ ۱۰ ۱۰ ۲۷ ۳۲ ۳۴
۱۱ صنعت نفت آبادان ۲۸ ۸ ۹ ۱۱ ۲۴ ۳۲ ۳۳
۱۲ فولاد ۲۸ ۶ ۱۴ ۸ ۲۸ ۳۰ ۳۲
۱۳ سایپا ۲۸ ۶ ۱۱ ۱۱ ۱۹ ۲۸ ۲۹
۱۴ صبای قم ۲۸ ۵ ۱۰ ۱۳ ۱۹ ۳۰ -۱۱ ۲۵
۱۵ سیاه جامگان ۲۸ ۴ ۱۲ ۱۲ ۲۲ ۳۵ -۱۳ ۲۴
۱۶ ماشین سازی تبریز ۲۸ ۳ ۷ ۱۸ ۱۸ ۴۳ -۲۵ ۱۶
پرسپولیس ۴ - ۰ پدیده نتیجه نهایی
گسترش فولاد ۰ - ۰ نفت تهران نتیجه نهایی
ذوب آهن ۲ - ۱ ماشین سازی تبریز نتیجه نهایی
سایپا ۰ - ۲ صنعت نفت آبادان نتیجه نهایی
فولاد ۱ - ۳ استقلال خوزستان نتیجه نهایی
صبای قم ۰ - ۱ سپاهان نتیجه نهایی
سیاه جامگان ۱ - ۲ پیکان نتیجه نهایی
تراکتورسازی ۱ - ۰ استقلال نتیجه نهایی
پرسپولیس ۴۳ گل
استقلال ۴۱ گل
تراکتورسازی ۳۷ گل

جدیدترین های کافه

لوگوی ویترین