لیگ برتر ۲۰۱۶ - ۲۰۱۷ انگلیس
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ چلسی ۲۵ ۱۹ ۳ ۳ ۵۲ ۱۸ ۳۴ ۶۰
۲ منچسترسیتی ۲۵ ۱۶ ۴ ۵ ۵۱ ۲۹ ۲۲ ۵۲
۳ تاتنهام ۲۵ ۱۴ ۸ ۳ ۴۶ ۱۸ ۲۸ ۵۰
۴ آرسنال ۲۵ ۱۵ ۵ ۵ ۵۴ ۲۸ ۲۶ ۵۰
۵ لیورپول ۲۵ ۱۴ ۷ ۴ ۵۴ ۳۰ ۲۴ ۴۹
۶ منچستریونایتد ۲۵ ۱۳ ۹ ۳ ۳۸ ۲۱ ۱۷ ۴۸
۷ اورتون ۲۵ ۱۱ ۸ ۶ ۴۰ ۲۷ ۱۳ ۴۱
۸ وست برومویچ ۲۵ ۱۰ ۷ ۸ ۳۴ ۳۱ ۳ ۳۷
۹ استوک‌سیتی ۲۵ ۸ ۸ ۹ ۳۰ ۳۶ ۳۲
۱۰ وستهام ۲۵ ۹ ۵ ۱۱ ۳۴ ۴۳ ۳۲
۱۱ ساوتهمپتون ۲۵ ۸ ۶ ۱۱ ۲۸ ۳۱ ۳۰
۱۲ برنلی ۲۵ ۹ ۳ ۱۳ ۲۷ ۳۶ ۳۰
۱۳ واتفورد ۲۵ ۸ ۶ ۱۱ ۲۹ ۴۲ -۱۳ ۳۰
۱۴ بورنموث ۲۵ ۷ ۵ ۱۳ ۳۵ ۴۹ -۱۴ ۲۶
۱۵ سوانسی ۲۵ ۷ ۳ ۱۵ ۳۱ ۵۴ -۲۳ ۲۴
۱۶ میدلزبورو ۲۵ ۴ ۱۰ ۱۱ ۱۹ ۲۷ ۲۲
۱۷ لسترسیتی ۲۵ ۵ ۶ ۱۴ ۲۴ ۴۳ -۱۹ ۲۱
۱۸ هال سیتی ۲۵ ۵ ۵ ۱۵ ۲۲ ۴۹ -۲۷ ۲۰
۱۹ کریستال پالاس ۲۵ ۵ ۴ ۱۶ ۳۲ ۴۶ -۱۴ ۱۹
۲۰ ساندرلند ۲۵ ۵ ۴ ۱۶ ۲۴ ۴۶ -۲۲ ۱۹
آرسنال ۲ - ۰ هال سیتی نتیجه نهایی
وستهام ۲ - ۲ وست برومویچ نتیجه نهایی
ساندرلند ۰ - ۴ ساوتهمپتون نتیجه نهایی
استوک‌سیتی ۱ - ۰ کریستال پالاس نتیجه نهایی
میدلزبورو ۰ - ۰ اورتون نتیجه نهایی
منچستریونایتد ۲ - ۰ واتفورد نتیجه نهایی
لیورپول ۲ - ۰ تاتنهام نتیجه نهایی
برنلی ۱ - ۱ چلسی نتیجه نهایی
سوانسی ۲ - ۰ لسترسیتی نتیجه نهایی
بورنموث ۰ - ۲ منچسترسیتی نتیجه نهایی
آرسنال ۵۴ گل
لیورپول ۵۴ گل
چلسی ۵۲ گل
منچسترسیتی ۵۱ گل
لوگوی ویترین