بوندسلیگا آلمان
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ بایرن مونیخ ۳۴ ۲۵ ۷ ۲ ۸۹ ۲۲ ۶۷ ۸۲
۲ لایپزیگ ۳۴ ۲۰ ۷ ۷ ۶۶ ۳۹ ۲۷ ۶۷
۳ دورتموند ۳۴ ۱۸ ۱۰ ۶ ۷۲ ۴۰ ۳۲ ۶۴
۴ هافن هایم ۳۴ ۱۶ ۱۴ ۴ ۶۴ ۳۷ ۲۷ ۶۲
۵ کلن ۳۴ ۱۲ ۱۳ ۹ ۵۱ ۴۲ ۹ ۴۹
۶ هرتابرلین ۳۴ ۱۵ ۴ ۱۵ ۴۳ ۴۷ ۴۹
۷ فرایبورگ ۳۴ ۱۴ ۶ ۱۴ ۴۲ ۶۰ -۱۸ ۴۸
۸ وردربرمن ۳۴ ۱۳ ۶ ۱۵ ۶۱ ۶۴ ۴۵
۹ مونشن گلادباخ ۳۴ ۱۲ ۹ ۱۳ ۴۵ ۴۹ ۴۵
۱۰ شالکه ۳۴ ۱۱ ۱۰ ۱۳ ۴۵ ۴۰ ۵ ۴۳
۱۱ فرانکفورت ۳۴ ۱۱ ۹ ۱۴ ۳۶ ۴۳ ۴۲
۱۲ بایرلورکوزن ۳۴ ۱۱ ۸ ۱۵ ۵۳ ۵۵ ۴۱
۱۳ آگزبورگ ۳۴ ۹ ۱۱ ۱۴ ۳۵ ۵۱ -۱۶ ۳۸
۱۴ هامبورگ ۳۴ ۱۰ ۸ ۱۶ ۳۳ ۶۱ -۲۸ ۳۸
۱۵ ماینتس ۳۴ ۱۰ ۷ ۱۷ ۴۴ ۵۵ -۱۱ ۳۷
۱۶ وولفسبورگ ۳۴ ۱۰ ۷ ۱۷ ۳۴ ۵۲ -۱۸ ۳۷
۱۷ اینگول اشتات ۳۴ ۸ ۸ ۱۸ ۳۶ ۵۷ -۲۱ ۳۲
۱۸ دارمشتات ۳۴ ۷ ۴ ۲۳ ۲۸ ۶۳ -۳۵ ۲۵
هافن هایم ۰ - ۰ آگزبورگ نتیجه نهایی
اینگول اشتات ۱ - ۱ شالکه نتیجه نهایی
هامبورگ ۲ - ۱ وولفسبورگ نتیجه نهایی
کلن ۲ - ۰ ماینتس نتیجه نهایی
هرتابرلین ۲ - ۶ بایرلورکوزن نتیجه نهایی
مونشن گلادباخ ۲ - ۲ دارمشتات نتیجه نهایی
دورتموند ۴ - ۳ وردربرمن نتیجه نهایی
بایرن مونیخ ۴ - ۱ فرایبورگ نتیجه نهایی
فرانکفورت ۲ - ۲ لایپزیگ نتیجه نهایی
بایرن مونیخ ۸۹ گل
دورتموند ۷۲ گل
لایپزیگ ۶۶ گل
لوگوی ویترین