بوندسلیگا آلمان
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ بایرن مونیخ ۲۱ ۱۵ ۵ ۱ ۴۶ ۱۳ ۳۳ ۵۰
۲ لایپزیگ ۲۱ ۱۴ ۳ ۴ ۳۸ ۲۱ ۱۷ ۴۵
۳ دورتموند ۲۱ ۱۰ ۷ ۴ ۴۳ ۲۳ ۲۰ ۳۷
۴ هافن هایم ۲۱ ۹ ۱۰ ۲ ۳۸ ۲۱ ۱۷ ۳۷
۵ فرانکفورت ۲۱ ۱۰ ۵ ۶ ۲۵ ۲۰ ۵ ۳۵
۶ هرتابرلین ۲۱ ۱۰ ۴ ۷ ۲۸ ۲۴ ۴ ۳۴
۷ کلن ۲۱ ۸ ۹ ۴ ۳۰ ۱۹ ۱۱ ۳۳
۸ بایرلورکوزن ۲۱ ۹ ۳ ۹ ۳۴ ۳۰ ۴ ۳۰
۹ فرایبورگ ۲۱ ۹ ۳ ۹ ۲۸ ۳۶ ۳۰
۱۰ شالکه ۲۱ ۷ ۵ ۹ ۲۵ ۲۲ ۳ ۲۶
۱۱ مونشن گلادباخ ۲۱ ۷ ۵ ۹ ۲۳ ۲۹ ۲۶
۱۲ ماینتس ۲۱ ۷ ۴ ۱۰ ۲۹ ۳۷ ۲۵
۱۳ آگزبورگ ۲۱ ۶ ۶ ۹ ۱۹ ۲۷ ۲۴
۱۴ وولفسبورگ ۲۱ ۶ ۴ ۱۱ ۱۹ ۳۱ -۱۲ ۲۲
۱۵ هامبورگ ۲۱ ۵ ۵ ۱۱ ۲۱ ۳۷ -۱۶ ۲۰
۱۶ وردربرمن ۲۱ ۵ ۴ ۱۲ ۲۶ ۴۲ -۱۶ ۱۹
۱۷ اینگول اشتات ۲۱ ۵ ۳ ۱۳ ۱۹ ۳۲ -۱۳ ۱۸
۱۸ دارمشتات ۲۱ ۳ ۳ ۱۵ ۱۴ ۴۱ -۲۷ ۱۲
آگزبورگ ۱ - ۳ بایرلورکوزن نتیجه نهایی
هافن هایم ۲ - ۰ دارمشتات نتیجه نهایی
فرانکفورت ۰ - ۲ اینگول اشتات نتیجه نهایی
دورتموند ۳ - ۰ وولفسبورگ نتیجه نهایی
ماینتس ۰ - ۲ وردربرمن نتیجه نهایی
هرتابرلین ۱ - ۱ بایرن مونیخ نتیجه نهایی
هامبورگ ۲ - ۲ فرایبورگ نتیجه نهایی
مونشن گلادباخ ۱ - ۲ لایپزیگ نتیجه نهایی
کلن ۱ - ۱ شالکه نتیجه نهایی
بایرن مونیخ ۴۶ گل
دورتموند ۴۳ گل
لایپزیگ ۳۸ گل
هافن هایم ۳۸ گل
لوگوی ویترین