بوندسلیگا آلمان
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ بایرن مونیخ ۳۰ ۲۱ ۷ ۲ ۷۳ ۱۷ ۵۶ ۷۰
۲ لایپزیگ ۳۰ ۱۹ ۵ ۶ ۵۶ ۳۱ ۲۵ ۶۲
۳ دورتموند ۳۰ ۱۶ ۸ ۶ ۶۵ ۳۵ ۳۰ ۵۶
۴ هافن هایم ۳۰ ۱۴ ۱۳ ۳ ۵۷ ۳۲ ۲۵ ۵۵
۵ هرتابرلین ۳۰ ۱۴ ۴ ۱۲ ۳۸ ۳۵ ۳ ۴۶
۶ فرایبورگ ۳۰ ۱۳ ۵ ۱۲ ۳۸ ۵۲ -۱۴ ۴۴
۷ وردربرمن ۳۰ ۱۲ ۶ ۱۲ ۵۰ ۵۱ ۴۲
۸ کلن ۳۰ ۱۰ ۱۱ ۹ ۴۳ ۳۷ ۶ ۴۱
۹ فرانکفورت ۳۰ ۱۱ ۸ ۱۱ ۳۲ ۳۴ ۴۱
۱۰ مونشن گلادباخ ۳۰ ۱۱ ۶ ۱۳ ۳۹ ۴۴ ۳۹
۱۱ شالکه ۳۰ ۱۰ ۸ ۱۲ ۳۹ ۳۵ ۴ ۳۸
۱۲ بایرلورکوزن ۳۰ ۱۰ ۶ ۱۴ ۴۳ ۴۶ ۳۶
۱۳ ماینتس ۳۰ ۹ ۶ ۱۵ ۳۹ ۴۹ -۱۰ ۳۳
۱۴ وولفسبورگ ۳۰ ۹ ۶ ۱۵ ۳۰ ۴۳ -۱۳ ۳۳
۱۵ هامبورگ ۳۰ ۹ ۶ ۱۵ ۳۰ ۵۵ -۲۵ ۳۳
۱۶ آگزبورگ ۳۰ ۸ ۸ ۱۴ ۲۹ ۴۹ -۲۰ ۳۲
۱۷ اینگول اشتات ۳۰ ۸ ۴ ۱۸ ۳۳ ۵۴ -۲۱ ۲۸
۱۸ دارمشتات ۳۰ ۶ ۳ ۲۱ ۲۳ ۵۸ -۳۵ ۲۱
کلن ۱ - ۱ هافن هایم نتیجه نهایی
بایرن مونیخ ۲ - ۲ ماینتس نتیجه نهایی
هامبورگ ۱ - ۲ دارمشتات نتیجه نهایی
اینگول اشتات ۲ - ۴ وردربرمن نتیجه نهایی
فرانکفورت ۳ - ۱ آگزبورگ نتیجه نهایی
هرتابرلین ۱ - ۰ وولفسبورگ نتیجه نهایی
مونشن گلادباخ ۲ - ۳ دورتموند نتیجه نهایی
فرایبورگ ۲ - ۱ بایرلورکوزن نتیجه نهایی
شالکه ۱ - ۱ لایپزیگ نتیجه نهایی
بایرن مونیخ ۷۳ گل
دورتموند ۶۵ گل
هافن هایم ۵۷ گل

جدیدترین های کافه

لوگوی ویترین