بوندسلیگا آلمان
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ بایرن مونیخ ۱۷ ۱۳ ۳ ۱ ۴۰ ۱۰ ۳۰ ۴۲
۲ لایپزیگ ۱۷ ۱۲ ۳ ۲ ۳۴ ۱۵ ۱۹ ۳۹
۳ هافن هایم ۱۷ ۷ ۱۰ ۰ ۳۰ ۱۷ ۱۳ ۳۱
۴ دورتموند ۱۷ ۸ ۶ ۳ ۳۷ ۲۰ ۱۷ ۳۰
۵ هرتابرلین ۱۶ ۹ ۳ ۴ ۲۴ ۱۶ ۸ ۳۰
۶ فرانکفورت ۱۷ ۸ ۵ ۴ ۲۲ ۱۵ ۷ ۲۹
۷ کلن ۱۶ ۶ ۷ ۳ ۲۱ ۱۵ ۶ ۲۵
۸ فرایبورگ ۱۷ ۷ ۲ ۸ ۲۲ ۲۹ ۲۳
۹ شالکه ۱۷ ۶ ۳ ۸ ۲۱ ۱۹ ۲ ۲۱
۱۰ بایرلورکوزن ۱۶ ۶ ۳ ۷ ۲۳ ۲۴ ۲۱
۱۱ ماینتس ۱۶ ۶ ۲ ۸ ۲۶ ۳۰ ۲۰
۱۲ وولفسبورگ ۱۷ ۵ ۴ ۸ ۱۶ ۲۴ ۱۹
۱۳ آگزبورگ ۱۷ ۴ ۶ ۷ ۱۳ ۱۹ ۱۸
۱۴ مونشن گلادباخ ۱۷ ۴ ۵ ۸ ۱۵ ۲۵ -۱۰ ۱۷
۱۵ وردربرمن ۱۷ ۴ ۴ ۹ ۲۱ ۳۶ -۱۵ ۱۶
۱۶ هامبورگ ۱۷ ۳ ۴ ۱۰ ۱۴ ۳۲ -۱۸ ۱۳
۱۷ اینگول اشتات ۱۷ ۳ ۳ ۱۱ ۱۴ ۲۸ -۱۴ ۱۲
۱۸ دارمشتات ۱۷ ۲ ۳ ۱۲ ۱۱ ۳۰ -۱۹ ۹
فرایبورگ ۱ - ۲ بایرن مونیخ نتیجه نهایی
آگزبورگ ۰ - ۲ هافن هایم نتیجه نهایی
وردربرمن ۱ - ۲ دورتموند نتیجه نهایی
دارمشتات ۰ - ۰ مونشن گلادباخ نتیجه نهایی
شالکه ۱ - ۰ اینگول اشتات نتیجه نهایی
وولفسبورگ ۱ - ۰ هامبورگ نتیجه نهایی
لایپزیگ ۳ - ۰ فرانکفورت نتیجه نهایی
بایرلورکوزن - هرتابرلین ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ - ۰۰: ۱۸
ماینتس - کلن ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ - ۰۰: ۲۰
بایرن مونیخ ۴۰ گل
دورتموند ۳۷ گل
لایپزیگ ۳۴ گل
لوگوی ویترین