بوندسلیگا آلمان
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ بایرن مونیخ ۲۴ ۱۸ ۵ ۱ ۶۰ ۱۳ ۴۷ ۵۹
۲ لایپزیگ ۲۴ ۱۵ ۴ ۵ ۴۳ ۲۵ ۱۸ ۴۹
۳ دورتموند ۲۵ ۱۳ ۷ ۵ ۵۴ ۲۷ ۲۷ ۴۶
۴ هافن هایم ۲۴ ۱۰ ۱۲ ۲ ۴۵ ۲۵ ۲۰ ۴۲
۵ هرتابرلین ۲۴ ۱۲ ۴ ۸ ۳۲ ۲۶ ۶ ۴۰
۶ فرانکفورت ۲۴ ۱۰ ۵ ۹ ۲۶ ۲۷ ۳۵
۷ کلن ۲۴ ۸ ۱۰ ۶ ۳۳ ۲۷ ۶ ۳۴
۸ فرایبورگ ۲۴ ۱۰ ۴ ۱۰ ۳۱ ۴۱ -۱۰ ۳۴
۹ مونشن گلادباخ ۲۴ ۹ ۵ ۱۰ ۳۰ ۳۳ ۳۲
۱۰ بایرلورکوزن ۲۴ ۹ ۴ ۱۱ ۳۷ ۳۹ ۳۱
۱۱ شالکه ۲۴ ۸ ۶ ۱۰ ۳۱ ۲۷ ۴ ۳۰
۱۲ ماینتس ۲۴ ۸ ۵ ۱۱ ۳۳ ۴۰ ۲۹
۱۳ آگزبورگ ۲۴ ۷ ۷ ۱۰ ۲۳ ۳۳ -۱۰ ۲۸
۱۴ وولفسبورگ ۲۴ ۷ ۵ ۱۲ ۲۲ ۳۴ -۱۲ ۲۶
۱۵ وردربرمن ۲۴ ۷ ۵ ۱۲ ۳۱ ۴۴ -۱۳ ۲۶
۱۶ هامبورگ ۲۴ ۷ ۵ ۱۲ ۲۴ ۴۶ -۲۲ ۲۶
۱۷ اینگول اشتات ۲۵ ۵ ۴ ۱۶ ۲۳ ۴۲ -۱۹ ۱۹
۱۸ دارمشتات ۲۴ ۴ ۳ ۱۷ ۱۷ ۴۶ -۲۹ ۱۵
دورتموند ۱ - ۰ اینگول اشتات نتیجه نهایی
کلن - هرتابرلین ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ - ۰۰: ۱۸
آگزبورگ - فرایبورگ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ - ۰۰: ۱۸
وردربرمن - لایپزیگ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ - ۰۰: ۱۸
هافن هایم - بایرلورکوزن ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ - ۰۰: ۱۸
وولفسبورگ - دارمشتات ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ - ۰۰: ۱۸
فرانکفورت - هامبورگ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ - ۰۰: ۲۱
ماینتس - شالکه ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ - ۰۰: ۱۸
مونشن گلادباخ - بایرن مونیخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ - ۰۰: ۲۰
بایرن مونیخ ۶۰ گل
دورتموند ۵۴ گل
هافن هایم ۴۵ گل
لوگوی ویترین